Kooperatsion yangilik, mukammallikka intilish

Rangli metallarni eritish va saralash